เส้นจันทร์ข้าวหอมมะลิ

CHARACTER : เส้นพร้อมทำ

 

SPICY LEVEL: ไม่เผ็ด

 

ALLERGY ADVICE :

 

THIS SET CONTAIN :

ข้าวหอมมะลิ 100%

 

HISTORY :

เส้นจันทร์ข้าวหอมมะลิ

£0.00Price

    Copyright © 2019. All rights reserved.